Hypnose til slankekure: Hvordan virker det?

[Artikel opdateret den 18/09/2023]

Folk, der er overvægtige eller fede, ved, hvor svært det er at tabe sig ved hjælp af en diæt alene. Det er så meget desto mere sandt, da vægttab kræver en varieret og afbalanceret kost samt sportslig aktivitet. Men der findes en række strategier og teknikker, som kan hjælpe dig med at nå dine mål for vægttab med stor succes. Løsninger som en kur med PhenQ, et kosttilskud, kan hjælpe. Hypnose er en anden mulighed. Det er bestemt ikke en mirakelløsning eller en magisk pille, men det kan hjælpe dig med at styrke den viljestyrke og motivation, beslutsomhed, kontrol, tålmodighed og udholdenhed, der kan være nødvendig for at nå dine mål for vægttab. Er hypnose effektivt til at tabe sig? Virker hypnose til vægttab virkelig? Hvis ja, hvordan griber man det så an? Lad os se på de forskellige facetter af hypnose i forhold til vægttab, før vi giver vores mening til kende.

Før du læser videre

Jeg er ikke ekspert på dette område, men jeg brænder for ernæring og sundhed.

De artikler, du finder på min hjemmeside, er resultatet af grundig research, som jeg gerne vil dele med dig. Jeg vil dog gerne understrege, at jeg ikke er sundhedsprofessionel, og at mine råd på ingen måde bør erstatte dem fra en kvalificeret læge. Jeg er her for at vejlede dig, men det er vigtigt, at du konsulterer en professionel, hvis du har specifikke spørgsmål eller medicinske bekymringer. Dit velbefindende er vigtigt. Så sørg for at konsultere de rette eksperter og tag dig bedst muligt af dig selv.

Hvad er hypnose?

Ordet “hypnose” kommer fra det græske ord “hupnos”, som betyder søvn. Det bruges til at betegne en modificeret bevidsthedstilstand, der er meget forskellig fra især søvn, og som hverken er et bevidsthedstab eller et bevidsthedstab. Det er en tilstand, der ligger mellem søvn og vågenhed, hvor personen ikke mister kontakten med virkeligheden eller evnen til at ræsonnere. De er opmærksomme på alt, hvad der sker omkring dem. De kan være mentalt rolige, i en tilstand af muskulær afslapning, men de er stadig udelukkende opmærksomme. Det er en tilstand af opmærksomhed, der er forbundet med en tilstand af koncentration i sindet, som ikke hindres af aspekter af den ydre virkelighed, men monopoliseres af ideer, følelser og er modtagelig for forslag.

Denne særlige bevidsthedstilstand er meget forskellig fra den hypnose, der præsenteres under shows. Det er en hypnotisk tilstand eller hypnotisk trance, som udføres af en hypnoterapeut. Hypnose kan fremkaldes af en hypnoterapeut eller af en selv (selvhypnose).

Hypnose refererer også til alle de procedurer, der bruges til at opnå denne ændrede bevidsthedstilstand. Det er en teknik, der fremkalder en tilstand af koncentration med det formål at skabe en forandring i personens liv.

Hypnose, som en modificeret bevidsthedstilstand, udføres til terapeutiske formål. Det kaldes klinisk hypnose for at adskille det fra hypnose, der udføres for at underholde tilskuere (showhypnose). Den fremkaldes ved suggestion fra hypnoterapeuten eller fra en selv (selvhypnose) og har til formål at forbedre kontrollen over visse symptomer, ændre adfærd, som personen ønsker at ændre, og behandle problemer af forskellig oprindelse (somatiske, psykosomatiske, psykiatriske). Smerter, afhængighed, angst, astma, angst, forstyrrelser (seksuelle, søvn-, spiseforstyrrelser), tvangsspisning, spiseforstyrrelser (bulimi, slankekure, anoreksi, vægttab) er blot nogle af de terapeutiske anvendelser af hypnose.

Hypnose pour maigrir, vous y croyez ?
Tror du på hypnose til vægttab?

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapi er terapi under hypnose eller anvendelse af hypnose til terapeutiske formål. Hypnose bruges som en del af en terapi til at behandle lidelser eller alle slags situationer, der påvirker et emne. Hypnoterapi har til formål at udvikle denne ændrede bevidsthedstilstand for at :

 • nå det ubevidste
 • mobilisere begravede erindringer og de dybe ressourcer i det ubevidste,
 • kommunikere mere effektivt med det ubevidste.

En hypnoterapeut er en hypnoterapeut. Han eller hun bruger suggestioner til at fremkalde en ændret bevidsthedstilstand, som bruges til at ændre visse former for adfærd, til at helbrede eller lindre personen eller til at hjælpe ham eller hende med at finde en løsning, der gør det lettere at fjerne en lidelse. For at forbinde personen med hans eller hendes ubevidste, vil hypnoterapeuten foreslå mentale billeder for at fremkalde fysisk og mental afslapning. Når du er klient, vil hypnoterapeuten bruge sin ekspertise til at bringe dig i en tilstand af dyb afslapning. Når du er i denne tilstand, men stadig ved bevidsthed, bruger terapeuten visualisering, hypnotisk suggestion og andre teknikker til at give dig værktøjer til at strukturere adfærdsmæssige, følelsesmæssige og motoriske modifikationer og/eller ændringer. På denne måde hjælper hypnoterapi med at skabe forandring ved at give adgang til det ubevidste for at forbedre selvforståelsen.

Hvad er hypnose som slankemetode?

Hypnose til vægttab er brugen af en modificeret bevidsthedstilstand til at hjælpe folk med at tabe sig på en blid og sund måde. Målet er at fremkalde en tilstand af hypnotisk trance hos forsøgspersonen med henblik på at motivere dem og give dem andre ressourcer (selvværd, selvtillid), der vil gøre det muligt for dem at tabe sig. Hypnose til vægttab er forbundet med implementeringen af en plan for omprogrammering af krop og sind til vægttab ved at få adgang til det ubevidste sind. Med metoden hypnose til vægttab lærer kroppen at leve efter et mønster, der passer til vægttabsmålene.

Underbevidstheden omprogrammeres til at guide din krop mod vægttab eller til at hjælpe den med at integrere de fysiologiske og psykologiske ændringer, der vil fremme vægttab.

Denne hypnoterapeutiske tilgang har til formål at fremkalde :

 • harmoni mellem kroppen, det ubevidste og forholdet til mad;
 • en ændring i spiseadfærden.

I hypnosemetoden til vægttab er målet ikke at indføre eller pålægge en diæt, men at omprogrammere det ubevidste sind med henblik på at løse de problemer, der er forbundet med overspisning, på det ubevidste niveau, eller at tackle de dybtliggende årsager til overvægt, der er begravet i det ubevidste.

Hypnose bruges således til at opdage og handle på årsagerne til fedme, til at frigøre dig fra eventuelle vægtøgningsproblemer eller følelsesmæssige problemer, der forhindrer dig i at tabe dig, mens du bruger det ubevidste sind som en allieret til at tabe dig gradvist og forsigtigt.

Alors, ça marche ?
Så, virker det?

Virker metoden hypnose til vægttab virkelig?

Formålet med at bruge hypnose i en terapeutisk sammenhæng er at ændre bevidsthedstilstanden med mål, der er kernen i de forslag, hypnoterapeuten kommer med. Disse forslag vedrører adfærd; de sigter mod at opmuntre personen til at foretrække sunde fødevarer og styrke evnen til at modstå, når følelsen af sult er fremherskende. De sigter også mod at reducere angst og øge selvtilliden. De vil integrere din underbevidsthed og tilskynde til en strukturel ændring af visse spisevaner eller generere nye automatismer, der vil gøre det muligt for dig ikke at give efter for visse cravings, som det var tilfældet tidligere.

Hypnose virker ved at påvirke det ubevidste gennem suggestioner med henblik på at ændre personens adfærd i virkelige situationer. De overbevisninger og ideer, der ligger begravet i underbevidstheden, og som dikterer adfærden, erstattes af mere præcise og sunde ideer gennem suggestioner med henblik på at opmuntre til sundere adfærd i forhold til mad.

Hypnose vil gøre det muligt for dig at finde de ressourcer i dig selv, der vil gøre det muligt for dig at bekæmpe eller modstå den adfærd, der fører til vægtøgning. På den måde vil den hjælpe dig med at løse visse psykologiske problemer, der får dig til at snacke uafbrudt om mad, eller visse følelsesmæssige problemer, der ligger til grund for overspisning.

Men for at hypnose skal virke og bidrage til vægttab, skal personen være modtagelig for hypnose. Hvis du er et af de mennesker, der ikke kan hypnotiseres, er hypnose ikke den rigtige metode for dig.

Succes med denne terapi kræver også en høj grad af motivation fra forsøgspersonens side samt forhold, der fremmer afslapning, herunder et roligt miljø, hvor der hersker stilhed. Interaktionen mellem hypnoterapeuten og personen under hypnose må ikke forstyrres af ekstern støj eller stimuli.

Hvordan kan jeg tabe mig med hypnose?

Det er muligt at tabe sig ved hjælp af hypnose, som er baseret på suggestion og arbejder på et ubevidst niveau for at ændre visse spisevaner eller måder at tænke på mad på. Hypnose arbejder på det dybeste niveau for at bryde ubevidste automatismer, for at introducere følelsesmæssige ændringer, der påvirker spiseadfærd eller gør det muligt at ændre visse spisevaner. På den måde kan man opnå et varigt vægttab ved at arbejde på en række meget effektive måder.

 • Ved at lære at slappe af

Hypnose fremkalder en tilstand af dyb afslapning, som er gavnlig for folk, der er anspændte eller stressede. Stress kan være hovedårsagen til overspisning og vægtøgning. Høje niveauer af stress kan føre til følelsesmæssig sult og et ønske om at spise, der tilskynder til at nippe, hvilket igen fører til dårlige spisevaner.

Hypnose vil tage fat om kilden til disse usunde spisevaner ved at hjælpe dig med at behandle stress og lære at håndtere det på en anden måde. Det hjælper dig med at håndtere en række negative følelser, herunder frygt og anspændthed, som forstyrrer din følelsesmæssige balance. Ved at hjælpe dig med at håndtere stress mere effektivt, tackle den underliggende årsag til stress og genoprette den følelsesmæssige balance, letter hypnose vægttab.

Apprendre à être détendu
Hypnose kan hjælpe dig til at blive mere afslappet ved at
 • Ved at bekæmpe tvangsspisning

Hypnoterapi er en effektiv teknik til at undgå eller frigøre sig fra den trang til mad, som ofte er årsagen til overspisning. Denne ukontrollerbare, endda urimelige trang til at spise kan føre til overvægt eller fedme. Hypnose kan bruges til at handle på disse impulser, som får folk til at spise mere for at udfylde et følelsesmæssigt tomrum eller for at bekæmpe ulykke eller negative følelser. Dette terapeutiske værktøj gør det ikke kun muligt at identificere årsagerne til spiseforstyrrelser, men også at overvinde dem.

Ved at skabe en modificeret bevidsthedstilstand vil det hypnotiske arbejde fremme installationen af nye ubevidste automatismer, der vil hjælpe dig med at overvinde madimpulser og forbedre dine spisevaner for at slippe af med ukontrolleret madtrang. Det vil frigøre dig fra impulser, der er knyttet til følelser.

På den måde hjælper hypnose dig med at fjerne ukontrolleret spiseadfærd og erstatte den med sundere adfærd, der hjælper dig med at tabe dig.

 • Ved at hjælpe med at arbejde med sult- og mæthedsfornemmelser

Vægtøgning kan være forbundet med overspisning. Når man ikke er i stand til at tilpasse sin kost til sine behov, eller når man spiser overdrevent eller frådende uden at lytte til de signaler, kroppen sender, kan man ikke reducere sin vægt. Visse følelser kan få dig til at spise, uden at du egentlig er sulten.

Hypnose giver dig mulighed for at arbejde med sult- og mæthedsfornemmelsen, så du kan få spisevaner, der er tilpasset dine behov. Det vil hjælpe dig med at identificere sultfornemmelsen tydeligere, at skelne fysiologisk sult fra følelsesmæssig sult og at stoppe med at spise, når du bliver mæt.

På denne måde vil hypnotisk arbejde gøre det muligt for dig at handle på et ubevidst niveau for at fremkalde nye spisevaner og adfærd ved effektivt at regulere appetitten og sultfornemmelsen og dermed tabe dig. Hypnose vil gøre det muligt for dig at :

 • genopdage dine naturlige følelser af sult og mæthed,
 • spise på en naturlig måde, der respekterer din appetit.
Travailler les sensations de faim et de satiété
At arbejde med sult- og mæthedsfornemmelser

Selvhypnose til vægttab

Hypnose, der indledes på hypnoterapeutens kontor, efterfølges ofte af en selvhypnose-session. Det er personen selv, der praktiserer denne selvhypnose efter at have lært visse teknikker, der fremkalder hypnose, af hypnoterapeuten. Selvhypnose er derfor en tilstand af hypnose, som personen selv opnår, nogle gange efter et par sessioner med en hypnoterapeut eller gennem træning. Personen fører sig selv ind i en ændret bevidsthedstilstand ved hjælp af egne midler, enten gennem visualisering eller ved at komme med forslag. De fordyber sig i en hypnotisk trance for at komme i kontakt med deres ubevidste. Formålet med disse selvhypnose-sessioner er at fortsætte den terapi, der er påbegyndt i klinikken, eller at forlænge effekten af den hypnose, der allerede er påbegyndt.

På den måde kan du selvhypnotisere dig til at tabe dig ved at opfordre din underbevidsthed til at ændre negative programmer eller fjerne skadelige overbevisninger eller vaner, der forhindrer dig i at tabe dig. Selvhypnose er en strategi til at omprogrammere dit ubevidste sind med det formål at få det til at foretage de nødvendige ændringer i dine overbevisninger og vaner for at hjælpe dig med at tabe dig naturligt. Selvhypnose er også en særdeles effektiv måde at tabe sig på ved at styre trangen mere effektivt og forberede sig bedre til måltiderne”(1).

For at gøre dette skal du :

 • Sætte dig et mål i forhold til dit vægttab, som du gerne vil nå inden for en given tid.
 • Sæt dig i en behagelig stilling (siddende i en stol eller liggende på ryggen på en seng) for at starte selvhypnose-sessionen.
 • Øv dig i at trække vejret i maven for at opnå mental ro.
 • Brug muskelafspændingsteknikken til at fremme en tilstand af afslapning i dig selv og lette adgangen til dit ubevidste sind.
 • Brug autosuggestion til at programmere dit ubevidste sind med positive sætninger eller hypnotiske suggestioner, som du gentager, så de bliver en del af det. Suggestion er derfor den sætning, du gentager for din underbevidsthed, som vil finde løsninger, der hjælper dig med at nå dine vægttabsmål eller finde ny adfærd. Det er din underbevidsthed, der udfører det terapeutiske arbejde. Det ubevidste er en fremragende terapeutisk allieret. Søgningen efter en løsning foregår derfor inde i dig selv.
 • Kom ud af den hypnotiske trance ved at vågne op og åbne øjnene.

Der findes også sessioner, der er optaget på lydfiler for at lette selvhypnosen.

Hypnose til slankekure: hvad er udtalelserne på forskellige fora?

Der er mange anmeldelser og udtalelser på forskellige fora om hypnose til vægttab. Mange af dem, der har eksperimenteret med hypnose, har været tilfredse og tøver ikke med at vidne på forskellige fora.

Dette er tilfældet med Epiard, som skrev: ”Jeg brugte hypnose til at tabe mig efter en graviditet. (…) Hypnosesessionen gjorde det muligt for mig … at tabe mig. Virkningen var meget hurtig og for det meste ubevidst. Vægten viser, at jeg taber mig, og min selvtillid er vendt tilbage: en stor succeshistorie, der skal fortsættes”(2).

På andre fora har nogle internetbrugere nævnt den vægt, de har tabt over tid takket være hypnose:

Da den første hypnosesession var overstået, lod jeg 15 dage gå. Nu er det midt i september. Jeg har tabt mig 8 kilo. Den anden session varede cirka halvanden time. 2 uger senere havde jeg tabt 6 kilo”(3). Nogle mennesker mærker effekten af hypnoterapi efter de første par sessioner. … og resultaterne var mærkbare med det samme. Der er gået en måned siden sessionen, og jeg har tabt 11 cm (jeg mener 11!) omkring taljen og 3 eller 4 mindre omkring hofterne. Som du kan forestille dig, er jeg meget glad!”(4).

Så efter at have brugt hypnose til at tabe sig, fremhæver udtalelser og vidnesbyrd fra forskellige fora succesen med hypnosesessioner, herunder betydeligt vægttab.

Er hypnose en effektiv terapeutisk teknik til vægttab?

Hypnose er i sig selv terapeutisk. Den skaber positive forandringer eller muliggør en varig ændring af den adfærd, der ligger til grund for mange patienters vægtøgning. Den gør det muligt for dig at forbedre visse spisevaner eller indtage en adfærd, der vil hjælpe dig med at tabe dig, f.eks. at holde op med at småspise. På den måde “får hypnose dig ikke til at tabe dig på mirakuløs vis”, forklarer Jean-Jacques Garet. Men den skaber et ønske om forandring ved at ændre værdier som hygge, kærlighed og selvværd og respekt for ens krop (…)”(5).

Som følge heraf kan hypnoterapi forbedre vægttab, hvilket understreges af flere undersøgelser, der afslører de potentielle effekter af hypnose i forhold til vægttab.

En række studier har evalueret brugen af hypnose til vægttab. De fleste undersøgelser har vist et lille vægttab med et gennemsnitligt tab på ca. 2,7 kg over 18 måneder”(6).

Mange andre undersøgelser viser, at hypnose er en effektiv behandling til vægttab, som i denne undersøgelse, hvor “109 personer gennemgik adfærdsmæssig vægttabsbehandling med eller uden hypnose. Efter 2 år fortsatte hypnoterapigruppen med at tabe sig under hypnose, mens kontrolgruppen viste mindre vægtændring”(7). Folk, der blev behandlet med hypnose, tabte sig altså.

Hypnothérapie
Hypnoterapi til at hjælpe dig med at tabe dig virker

Efter min mening er

Hypnoterapi er en fremragende terapi med positive effekter, som hjælper med at udvikle en adfærd, der kan fremme vægttab. Det skal understreges, at hypnose ikke er en mirakelpille, der smelter fedt fra kroppen fra den ene dag til den anden. Men den kan påvirke visse former for spiseadfærd eller ændre dem med henblik på vægttab. I mange tilfælde forbedrer det fødekontrollen, hvilket gør det muligt at nå målene for vægttab. Det giver tilfredsstillende resultater, når vægtøgning er forbundet med adfærdsmæssige eller psykologiske problemer. Det kan hjælpe en person med at tabe sig.

Men effektiviteten af hypnose i forhold til vægttab er nogle gange begrænset eller endda utilstrækkelig. Ikke alle er modtagelige for hypnose. Hos nogle mennesker, der ikke kan hypnotiseres, vil hypnose ikke have nogen væsentlig effekt og vil ikke bidrage til vægttab. Det giver ikke altid garanti for succes, især når vægtforøgelsen er forbundet med patologier, fysiologiske faktorer eller alvorlige spiseforstyrrelser.

Hypnose til vægttab er ikke en tryllestav, og resultaterne er ikke altid overbevisende. På trods af denne begrænsede effektivitet kan hypnose i mange tilfælde være et godt supplerende værktøj, der kan forbedre effektiviteten af visse slankeprogrammer eller terapier, der har til formål at reducere kropsmassen. Resultaterne kan blive bedre, hvis hypnose kombineres med andre vægtkontrolmetoder eller -behandlinger.

Kilder :

(1) Vincent Roucayrol: Vægttab i ATMA-hypnose.

(2) Anne-Solène DELORD: Le changement par l’hypnose in hypnonantes.fr

(3) Jean Chrysostome : Mon Avis Sur L’hypnose Et L’auto Hypnose Pour Perdre Du Poids, i Cofacerating.fr, oktober 2017

(4) hypnoprocess : Udtalelser og meninger om terapeutisk hypnose, hypnoprocess.fr

(5) CAROLE GARNIER : Maigrir grâce à l’hypnose c’est possible, Top Santé, oktober 2016

(6) Katherine Zeratsky: Is weight loss hypnosis effective, Mayo Clinic, oktober 2015

(7) Nutrition Guide: Hypnose til at tabe sig: vægttab under hypnose, nutrition.guide